Балки бир кун улганимдан сунг,йомгир булиб кайтиб келаман,айтмаман деб айтолмай кетган,

Автор:
Опубликовано: 17127 дней назад (2 июня 1972)
Блог: Разное
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Балки бир кун улганимдан сунг,
йомгир булиб кайтиб келаман,
айтмаман деб айтолмай кетган, кушигимни айтиб келаман...
Шивирлайман кулокларинга,
томчилардан сирга такаман,
куниб олиб йонокларинга,
гул юзинга туйиб бокаман....
Йо бир кун гулгунча булиб,
очиламан сени кулингда,уша гунча лабларим булиб,
упиб оламан кафтларингдан...
Шум янгалар айтишиб йор-йор,
туй булганда сенинг уйингда,
мен бир оппок капалак булиб,
хиром этгум уша туйингда....
Йо бир шамол елвизак булиб.
очиб тургум эшикларингни,
тебратаман пахлавон йотган,
заркокилли бешикларингни....
Мен кечиксам хурсинма дилдор,мен кайтаман келганда бахор,
эсга олиб согиниб колсанг,
суратимга тикилгин бир бор......(диккатлар учун рахмат дальше йозишга у йоги дилларни эзиворади...)
ОРДИНАТОРСКАЯ ( общаемся ,знакомимся,приветствуем друг друга-добро пожаловать всем медикам | Наша зарплата.Ставка врача ФГУ около 6 тыс.Министр озвучила среднюю зарплату врача в 32
0 # 20 марта 1974 в 23:33 0
майли.Эсингдаму мажнунтол бошин эгиб турганди,соясидааа иккмиз ахду паймон килгандик....эсингдаму ушанда бизни килган орзумиз,такдир экаан эх нетай,уйлаб юрагимдаа зил... Айт мажнунтол ул гузал мени сураб келганму,у кунларни кайтар деб ,зор зор йиглаб кетганму.....
0 # 9 мая 1974 в 17:50 0
бу хечнарсамас агар йозаверсангиз достон буб кетади курайотган ва кечирайотганларингизни...
0 # 11 октября 1974 в 11:32 0
ха хатто калам дош бермайди йозишга бу хакда
0 # 20 декабря 1974 в 12:54 0
йок аксинча севгига мен армон буганман шеьр номи хам"армон"
0 # 24 апреля 1993 в 22:10 0
бирга булишади проста буни учун бир биридан сал узокрок юриши ва уртадаги хурмат пардасини саклаши керак.бу хакида хам йозганман статусимда бор севишганларни ажрашиш ва азоб тортишлари хакидаги важлар
0 # 1 августа 1993 в 04:58 0
йук бу хато менда хеч качон бундока бумиди агар узим хохламасам албатта! Мен айтганимни килишга урганманман менга керакли одамни худодан бошка хеч ким тортиб ололмайди
0 # 29 октября 1998 в 21:09 0
илохим шундан бошка хамасини иложи бор